Priroda


Najlepše slike i fotografije prirode - pećine


Slike prirode - pećine.

Pećine su dvorane, hodnici i podzemni prolazi koji su uklesani u krečnjačkim stenama. Po svojoj konstrukciji i posatnku,mogu biti vrlo razgranate, suve ili mogu postojati kao delovi vodenih tokova potoka, reka, reka-ponornica ili jezera. Natale su udruženom dejstvom hemijske i mehaničke erozije u krečnajčkim stenama. Najveći broj pećina je nasto u pukotinama knernjačkih stena.

Svojom neobičnom lepotom u njima se se ističe pećinski nakit - stalaktiti, stalagmiiti, sigasti stubovi i slivovi, kacitske zavese ili draperije i pećinske perle. Oni nastaju taloženjem kalcijum karbonata iz vode u kojoj je bio rastvoren pomoću ugljen dioksida. Sve pećine imaju svoju posebnu floru i faunu. Pećinske životinje su najčešće slepe i ne žive izvan nje. Najveća pećina na svetu je Mamutova pećina u SAD u dražvi Kenatki. Najlepše slike prirode - pećine. 


Emil

Podelite sa drugima

Povezani postovi

  • 223-velika-priroda_-_sneg-pahulje-08pr7.jpg

    Prelepa planeta - pahulje

  • 3364-fotografije-planeta-23.jpg

    Prelepa priroda, prelepa planeta Zemlja